مرتبط كردن افزايش قيمت خودرو هاي صفركيلومتر به بيمه بي معني است و موضوعيت ندارد به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، اخيراً، برخي از شركت هاي خودروسازي، عامل افزايش قيمت محصولات خود را افزايش حق بيمه شخص ثالث در سال جاري اعلام كردند در حالي كه بر اساس بخشنامه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، انعقاد هرگونه قرارداد براي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث خودروهاي صفركيلومتر، بين شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي خودروساز و يا موسسات وابسته به آنها از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ ممنوع شده است و شركت‌هاي بيمه موظف گرديده اند  بيمه‌نامه شخص ثالث خودروهاي صفركيلومتر را صرفاً به نام خريدار خودرو صادر و ميزان حق‌بيمه  دريافتي از خريدار را در بيمه‌نامه قيد نمايند. بنابراين مرتبط كردن افزايش قيمت خودرو هاي صفركيلومتر به بيمه بي معني است و موضوعيت ندارد و لحاظ حق بيمه شخص ثالث در قيمت خودرو منطقي و موجه نيست و نبايد در قيمت خودرو محاسبه گردد .
بیمه مرکزی

منبع : بيمه ميهن بهبهان |لحاظ كردن حق بيمه شخص ثالث در قيمت خودرو منطقي و موجه نيست
برچسب ها : بيمه ,قيمت ,خودرو ,ثالث ,افزايش ,شركت‌هاي ,قيمت خودرو ,افزايش قيمت ,خودرو منطقي ,موجه نيست ,شركت‌هاي بيمه ,قيمت خودرو منطقي