شرکت بیمه میهن به منظور تامین بیمه ای هموطنان عزیز در ایام نوروز، طرح بیمه حوادث نوروزی بشرح ذیل تهیه آماده ارائه به متقاضیان نموده است.
 
طرح بیمه حوادث نوروزی
 
مدت فروش این طرح از تاریخ 1394/12/15 الی 1395/01/15 خواهد بود. بیمه نامه ازساعت 24 تاریخ شروع در بیمه نامه به مدت یکماه لغایت ساعت 24 تاریخ انقضاء بیمه نامه معتبر خواهد بود. این بیمه نامه شامل پوشش خطر فوت و نقص عضو بوده و تعهدات شامل حوادثی است که وقوع آن بعد از صدور و در مدت اعتبار بیمه نامه باشد

تعهدات وحق بیمه مربوطه به شرح زیر است:
 
1- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف 150.000.000 ریال
فقط با پرداخت مبلغ 30.000 ریال حق بیمه برای هر نفر

2- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف200.000.000ریال
فقط با پرداخت مبلغ 40.000 ریال حق بیمه برای هر نفر

3- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف300.000.000ریال
فقط با پرداخت مبلغ 60.000 ریال حق بیمه برای هر نفر

  
*اعتبار بیمه نامه از تاریخ شروع به مدت یکماه تمام خواهد بود*

نمایندگی بهزادیان

منبع : بيمه ميهن بهبهان |طرح بیمه حوادث نوروزی
برچسب ها : بیمه ,نامه ,تاریخ ,پوشش ,ریال ,مبلغ ,بیمه نامه ,بیمه برای ,بیمه حوادث ,پرداخت مبلغ ,تاریخ شروع ,بیمه حوادث نوروزی