مجوز پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به مدت ۲ سال صادر شد.


برای اولین بار اخذ مجوز پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به مدت 2 سال توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اختیار شرکت بیمه میهن قرار گرفت.


ریسک نیوز

منبع : بيمه ميهن بهبهان |اخذ مجوز پوشش مضاعف درمان سرطان در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
برچسب ها : بیمه ,نامه ,گذاری ,سرمایه ,سرطان ,پوشش ,بیمه نامه ,درمان سرطان ,مجوز پوشش ,پوشش مضاعف ,سرمایه گذاری ,پوشش مضاعف تشخیص